L’òrgan de contractació té dues opcions a l’hora d’especificar les dates d’obertures dels sobres:

  • A partir de les 24 hores de la data límit de presentació d’ofertes.
  • En una data i hora en concret.

Sigui quina sigui l’opció definida l’eina no permetrà obrir un sobre que tingui un altre sobre precedent en estat tancat. Per la qual cosa els sobres han d’estar configurats tenint en compte que es podran obrir en cascada (p.e: no es podrà obrir el sobre C si no s’ha fet l’obertura del sobre B).

Addicionalment, el perfil del contractant de l’òrgan té un apartat per especificar l’interval per aplicar credencials (per defecte 30 minuts). Aquest apartat és accessible per l’administrador d’òrgan a través de la pestanya “Dades bàsiques” del perfil.

Per aplicar credencials i accedir al contingut dels sobres, existeixen dos escenaris segons les dates d’obertures:

  • Si la data està configurada a partir de les 24 hores de la data límit de presentació d’ofertes, el primer custodi podrà aplicar credencials en qualsevol moment després de les 24 hores i la resta de custodis hauran d’aplicar credencials dins l’interval definit al perfil del contractant.
  • Si existeix una data i hora específica, els custodis hauran d’aplicar credencials en la data especificada amb el marge especificat al perfil del contractant, és a dir, si l’interval és de 30 minuts i l’hora d’obertura és a les 12:00 els custodis hauran d’aplicar credencials entre les 11:30 i les 12:30

Si tot i l’aplicació de credencials per part dels custodis no es poden obrir els sobres, cal comprovar els següents aspectes:

  • Els custodis estan aplicant credencials dins l’interval definit per aplicar credencials. Si no és així caldrà canviar la data d’obertura i tornar a aplicar credencials un cop dins de l’interval.
  • És possible que no s’arribi al quòrum mínim perquè sempre aplica credencials el mateix usuari (es pot comprovar qui aplica credencials mitjançant el registre d’obertura). En aquest cas, cada cop que un custodi apliqui credencials ha de sortir de l’eina mitjançant el botó “desconnectar” o aplicar credencials des d’una altra estació de treball.
  • No ha arribat la data i hora d’obertura definida.