L’eina Sobre digital implantada pel Consorci AOC al món local i les universitats, no disposa d’una funcionalitat integrada per fer emissions via streaming que permeti la celebració dels actes d’obertura dels sobres que contenen les ofertes presentades en les licitacions públiques de forma virtual o telemàtica.

Així mateix, els membres de les meses o custodis en les licitacions configurats a l’expedient determinat, poden fer-ne el seguiment accedint a Sobre Digital, en la data i hora fixades.

Un cop els custodis han aplicat les seves credencials i s’han obert els sobres, tant ells mateixos com els membres de la mesa definits poden accedir a la documentació.

D’aquesta manera, els membres de les meses també poden complementar l’obertura i l’accés a la documentació a través de l’eina de Sobre Digital amb el seguiment telemàtic de les reunions mitjançant eines col·laboratives pròpies que permetin realitzar l’acte de manera virtual.

En cas que l’acte d’obertura hagi de ser de caràcter públic, es poden utilitzar les eines colꞏlaboratives que permeten mostrar l’evolució de l’obertura compartint la imatge de la pantalla de l’ordinador i fer el seguiment telemàtic de l’acte per part de les empreses.

Per tal d’informar a les empreses de l’enllaç de l’acte generat per l’eina que es faci servir per l'”streaming”, podeu compartir-ho, mitjançant un avís al tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació concret a la PSCP.

En aquest sentit, cal recordar que quan s’inclou un avís en el tauler d’avisos, l’eina envia un correu electrònic a totes les persones subscrites a les novetats de la licitació avisant que s’ha publicat nova informació. Aquelles que hagin activat oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital queden automàticament subscrites a la licitació.