L’enviament del correu als custodis i membres de la mesa es produeix en les següents accions:

  • Publicació de l’expedient o esmenes d’expedient.
  • Canviar una data d’obertura amb data concreta  d’acte “no públic” a acte “públic” o viceversa.
  • Modificar una data concreta d’una obertura publica.
  • Afegir o treure un custodi o membre de la mesa.