Sobre Digital permet configurar diferent documentació als sobres dels diferents lots de la licitació si l’expedient té lots explotats, no obstant es pot donar alguna casuística que fins al moment no esta disponible. Us facilitem a sota l’alternativa possible per aquests casos recomanada pel cas detectat:

Configurar un sobre únic amb diversos lots

La funcionalitat de sobre únic amb lots actualment no està disponible. Si teniu necessitat de fer aquesta configuració disposeu de les opcions següents:

Opció 1: configurar l’expedient amb presentació telemàtica d’ofertes que permet la configuració de diversos lots.

Opció 2 (només es pot tenir en compte aquesta opció si no s’ha iniciat cap fase a l’expedient; si aquest té alguna fase iniciada o documents penjats cal esborrar-ho tot de manera que l’expedient quedi en “Dades bàsiques) : en cas que no es pugui fer servir la Presentació Telemàtica perquè es consideri necessari que les ofertes de l’expedient quedin xifrades al sistema,  existeix l’opció temporal de sol·licitar als tècnics la versió de configuració de sobres antiga a l’eina de gestió de PSCP per aquell expedient (cal que ens comuniqueu la sol·licitud a través d’una petició de suport).

Un cop habilitada aquesta haureu de seguir les indicacions de sota:

    • Configurar l’obertura del sobre únic amb una data concreta (sense indicar 24h després de la finalització del termini de presentació d’ofertes)
    • Configurar un document únic com a plantilla per als diferents lots
    • Avisar a les empreses licitadores que han d’indicar en el nom del fitxer a quin lot correspon la documentació que presenten. Aquesta informació hauria de constar en el plecs.

NOTA: Amb aquesta configuració no es pot fer l’obertura de cada lot de forma separada, s’han d’obrir tots els lots alhora.

Contingut relacionat: Esborrar una fase a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública?