A través de l’enllaç, les empreses licitadores poden consultar els materials d’autoformació que es posen a disposició per la preparació dels sobres i la seva presentació a través de l’eina Sobre Digital 2.0, amb  garanties de confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. En aquest apartat, enllaçat, també des del Perfil del licitador, trobaran el contingut següent:

  • Manual de presentació d’ofertes.
  • Preguntes freqüents.
  • Vídeo.
  • Manuals d’utilitat en qüestions tècniques ( requisits tècnics i guies d’ajuda per a la signatura dels PDF’s i la seva validació.
  • Licitacions de prova.
Aquelles qüestions que les empreses no es puguin resoldre mitjançant els materials de suport publicats ens les haureu de traslladar des de l’òrgan de contractació.