La presentació de licitacions s’inclou a les funcionalitats de la PSCP mitjançant dues solucions pensades per a diferents procediments de contractació:

 

  • Presentació telemàtica d’ofertes: permet la presentació d’ofertes no ensobrades, mitjançant certificat digital nivell 3 (p.e: contractes negociats sense publicitat, contractes menors, derivats d’acord marc, altres procediments segons instruccions internes i oberts amb tramitació simplificada abreujada). En la secció “Gestió de licitadors” de l’espai virtual, en la pestanya “Ofertes rebudes”, es poden consultar les ofertes rebudes a partir de la finalització del termini de presentació d’ofertes.

 

  • Sobre Digital 2.0 (solució ensobrada): constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l’obertura.