L’eina d’obertura de sobres disposa d’una utilitat que permet fer una comparació d’empremtes digitals entre el document presentat en suport físic per l’empresa i el document que aquesta va pujar en temps de presentació d’oferta. Aquesta utilitat informa de forma inequívoca si el fitxer presentat en suport físic és exactament el mateix que el que va indicar que pujaria en l’oferta i que per diferents problemes tècnics aquest fitxer no s’ha pogut recuperar.

Per fer ús de l’eina de comparació d’empremtes digitals heu de seguir les passes següents:

  1. Accedir a l’eina d’obertura de sobres de l’expedient afectat (s’ha de ser custodi o membra de la mesa).
  2. Dins l’eina d’obertura, accedir al sobre on es troba el document que es vol analitzar.
  3. Un cop obert el sobre, dins la taula de documents que formen l’oferta de l’empresa afectada, fer click en la icona de les dues fletxes encreuades (veure imatge) que es localitza en la columna d’accions del document desitjat.

  1. Un cop accedit a l’eina, trobareu una finestra on hi ha l’arxiu que té el sistema amb la seva empremta digital i un espai on pujar el fitxer amb el qual es vol comparar.

  1. Una vegada pujat el fitxer automàticament el sistema indicarà si les empremtes digitals són coincidents.