Per a realitzar una modificació a la configuració de sobres posterior a la seva publicació cal fer una esmena de la fase d’anunci de licitació. Un cop desada l’esmena, la licitació torna a quedar en estat “En edició” i ja es pot modificar qualsevol element de la configuració del sobre digital. Les empreses veuran la nova configuració quan accedeixin a l’eina, una vegada es torni a publicar.

En el cas de modificacions de documents o plantilles les empreses que hagin activat oferta per aquella licitació rebran un avís i veuran els canvis introduïts a l’espai de preparació i presentació d’ofertes.

Si la modificació que cal realitzar consisteix en afegir o eliminar un sobre i/o un lot una vegada publicada la licitació, caldrà anul·lar l’expedient posant com a motiu “Anunci publicat per error” i publicar un nou expedient amb un codi d’expedient diferent i nova publicació en fase anunci de licitació amb la nova configuració.

La configuració de meses i custodis es pot fer en qualsevol moment des de la pestanya “Gestiona la licitació electrònica”. Així mateix, les dates d’obertura de Sobre Digital es poden modificar des de la mateixa pestanya, fins que tots els sobres estiguin oberts. En aquest darrer cas, l’eina publicarà una esmena automàtica al perfil de contractant.