Només aquelles persones que hagin estat definides com a membres de la mesa o custodies de la licitació, tindran accés a l’eina d’obertura de proposicions per l’expedient en qüestió. Així mateix, existeixen diferents opcions d’accés a aquesta eina que definim a sota:

 • Accés mitjançant l’eina de gestió de PSCP: des del propi anunci de licitació de l’eina de gestió de PSCP, a la pestanya destacada a la imatge, disposeu d’un botó que redirigeix a l’eina d’obertura. Només podreu accedir a aquesta, en el cas que estigueu definits com a membres de la mesa o custodis de la licitació.

 • Accés mitjançant el correu d’avís com a membre de la mesa o custodi: en el moment de la publicació de l’anunci, o bé, d’una esmena relacionada amb els membres de la mesa o custodis a la configuració de la licitació, les persones definides com a tal, rebran un correu electrònic a l’adreça indicada a la PSCP. Aquesta mateix correu, incorpora un enllaç a l’eina d’obertura de les ofertes relacionades amb aquell expedient. Nota: no és necessari ser usuari de PSCP ni passar per EACAT per realitzar l’accés mitjançant aquesta opció.
 • URL d’accés a tots els expedients: existeix una URL única d’accés a tots els expedients configurats amb mètode de presentació Sobre Digital pels quals hagis estat definit com a usuari relacionat (membre de la mesa o custodi). Un cop s’accedeix mitjançant aquesta URL caldrà cercar l’expedient al qual volen accedir entre els que apareixen disponibles. Nota: no és necessari ser usuari de PSCP ni passar per EACAT per realitzar l’accés mitjançant aquesta opció.
 • El mètode d’accés a l’eina des de qualsevol de les tres opcions indicades, es realitza mitjançant la identificació amb certificat digital de signatura avançada, o superior, reconegut pel validador del Consorci AOC, o bé, amb el mateix usuari i contrasenya definit per l’EACAT en cas d’estar donat d’alta en aquest.Requisits tècnics a tenir en compte: és important que l’accés a aquesta eina es realitzi des de una nova finestra del navegador per evitar que es mantinguin cachés, per exemple d’altres usuaris en els casos en que el procés d’obertura es realitza des d’un únic equip, per l’accés de tots els custodis (en aquest supòsit es recomana addicionalment fer servir el botó “sortir” de l’aplicació abans de l’accés del següent usuari.En el cas que, tot i seguir aquestes indicacions, patiu problemes d’accés us recomanem, seguir els passos de sota:
  • Tancar totes les finestres del navegador.
  • Obrir una finestra d’incògnit del mateix.
  • Enganxar la URL d’accés als expedients a la nova finestra:  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/mesa/expedients.xhtml?set-locale=ca_ES
  • Si en l’accés apareix una pantalla no desitjada de l’eina Sobre Digital cal prémer al botó “Desconnectar” de l’usuari abans de seguir els passos anteriors.