L’eina Sobre Digital no limita la presentació de les ofertes sense que aquestes continguin tota la documentació marcada com a obligatòria per part del vostre òrgan de contractació.

Es a dir, els licitadors poden tancar i posteriorment enviar l’oferta la presentació sense adjuntar tot els documents requerits. En aquest cas, l’eina els avisarà amb el literal de sota en el moment del tancament.

Així mateix, a partir de les 24 hores prèvies al termini de presentació, el licitador tindrà la possibilitat de realitzar la presentació de l’oferta en dues fases, de manera que pot seleccionar el document per presentar l’empremta digital i disposar de 24 hores des del moment de la presentació, per a trametre definitivament l’arxiu.  L’eina els avisa d’aquest fet en el moment del tancament de l’oferta.

En cas que en qualsevol dels dos casos plantejats, l’oferta s’acabi registrant al vostre òrgan de contractació sense contenir la documentació, a l’eina d’obertura es mostrarà el literal “No presentat” al fitxer que no s’hagi pujat per part del licitador a Sobre Digital.